ငါးကေလးေတြကို အစာေႂကြးသြားပါေနာ္..

သားသားရဲ႕ ပူးကေလးကို အစာေႂကြးသြားပါဗ်ာ..

Friday, September 2, 2011

Real Montauk Monster


MontaK Monster


သား ဆြဲတဲ့ Montauk Monster

Friday, June 24, 2011

မမဇြန္ graduation


မမဇြန္တို႔ေက်ာင္းမွာ ေဖႀကီးရယ္၊ ေမႀကီးရယ္၊ မမဖီရယ္၊ မမဇြန္ရယ္၊ သားရယ္။
ဒီႏွစ္ မမဇြန္က straight A ရလို႔ ဖိုးဖိုးက A တခု $5 နဲ႔ $35 plus bonus $5, $40 ေပးတယ္။ သားကေတာ့ A တလံုးပဲရတယ္။

Saturday, June 4, 2011