ငါးကေလးေတြကို အစာေႂကြးသြားပါေနာ္..

သားသားရဲ႕ ပူးကေလးကို အစာေႂကြးသြားပါဗ်ာ..

Saturday, June 1, 2013

Lin's Spring Sing, May 31, 2013

http://www.youtube.com/watch?v=Ce6V8oPjzCI

Friday, August 10, 2012

အဖိုးရိုက္ေပးတဲ့ သားပံုတပံု။ (၀၈- ၁၀- ၂၀၁၂)

သားရဲ႔ ဇူလိုင္ ၂၀၁၂ လက္ရာသစ္မ်ား

Tuesday, March 27, 2012


Monday, March 19, 2012

Friday, February 3, 2012


Friday, September 2, 2011

Real Montauk Monster


MontaK Monster


သား ဆြဲတဲ့ Montauk Monster

Friday, June 24, 2011

မမဇြန္ graduation


မမဇြန္တို႔ေက်ာင္းမွာ ေဖႀကီးရယ္၊ ေမႀကီးရယ္၊ မမဖီရယ္၊ မမဇြန္ရယ္၊ သားရယ္။
ဒီႏွစ္ မမဇြန္က straight A ရလို႔ ဖိုးဖိုးက A တခု $5 နဲ႔ $35 plus bonus $5, $40 ေပးတယ္။ သားကေတာ့ A တလံုးပဲရတယ္။

Saturday, June 4, 2011