ငါးကေလးေတြကို အစာေႂကြးသြားပါေနာ္..

သားသားရဲ႕ ပူးကေလးကို အစာေႂကြးသြားပါဗ်ာ..

Tuesday, June 16, 2009

Wednesday, June 10, 2009

May Gyi Get Well Soon


အေမႀကီးကေဆး႐ံုမွာ tuesday ႏွစ္ခါ႐ွိသြားၿပီ။ သားက ငယ္ေသးလို႔ ဆိုၿပီး အေမႀကီးကို သြားၾကည့္တဲ့ အထဲ မပါလို႔ သားမေတြ႔ရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အေမႀကီး ၾကည့္ရေအာင္ သားဆြဲတဲ့ပံုကေလးပဲ အေဖႀကီးနဲ႔ ထည့္ေပးလိုက္ရတယ္။ သားဆြဲတဲ့ပံုကို အေမႀကီး ခုတင္နားမွာ ကပ္ထားတယ္။ အေမႀကီးနဲ႔ သားတယ္လီဖံုးေတာ့ ေျပာရတယ္။ သားေမးၾကည့္တယ္။ သားဆြဲတဲ့ပံု အေမႀကီးႀကိဳက္လားလို႔.....
အေမႀကီးကေျပာတယ္ ငါ့သားေလးဆြဲတာ အေကာင္းဆံုးတဲ့။ မမဇြန္တို႔၊ မမဖီတို႔လဲ အေမႀကီးကို ကဒ္ကေလးေတြ လုပ္ၿပီး ေပးၾကတယ္ေလ။
သားအေမႀကီးကို သတိရတယ္။