ငါးကေလးေတြကို အစာေႂကြးသြားပါေနာ္..

သားသားရဲ႕ ပူးကေလးကို အစာေႂကြးသြားပါဗ်ာ..

Tuesday, January 12, 2010

My Mom Birthday


ေမႀကီးေမြးေန႔ ဘုရားတင္ဖို႔ ၀ယ္လာတာ၊ သားက စားခ်င္လို႔ သြားသြားၾကည့္တာ၊ ေမႀကီးက ဒီေန႔ ဘုရားတင္ၿပီးမွ စားရမွာတဲ့။ ဒါနဲ႔ သားက ပံုပဲ ကူးဆြဲလိုက္တယ္။

Saturday, January 9, 2010

Jan 8, 2010 We visited to Grand Pa's placeသားကို မနက္ဖန္က်ရင္ ပံုဆြဲတဲ့ board ၀ယ္ေပးမယ္တဲ့။ အေကာင္ေတြ ၾကည့္ဘို႔ မွန္ဘီလူးလဲ သားတို႔ သြား၀ယ္ၾကမယ္။