ငါးကေလးေတြကို အစာေႂကြးသြားပါေနာ္..

သားသားရဲ႕ ပူးကေလးကို အစာေႂကြးသြားပါဗ်ာ..

Sunday, August 29, 2010

Saturday, July 24, 2010

သားရဲ႔ ေက်ာင္း project ဒီႏွစ္ (၂၀၁၀ မွာ သားက 1st Grade)

သားေက်ာင္းမွာ ေရးတဲ့ပံုေတြ ေက်ာင္းပိတ္ေတာ့ ဆရာမက ျပန္ေပးလိုက္တာ- အဖိုးက သားကို တင္ေပးတာ

Saturday, April 3, 2010

သားေမြးေန႔က အဖိုးလက္ေဆာင္
သားေမြးေန႔မွာ အဖိုးက ပံုဆြဲစာအုပ္ ၃ အုပ္၊ သားဖတ္ဖို႔ ပံုျပင္စာအုပ္ ၂ အုပ္ ၀ယ္ေပးတယ္။ သားက ပံုဆြဲစာအုပ္ကို ရတာနဲ႔ တေန႔ထဲ အမ်ားႀကီး ပံုေတြအမ်ားႀကီး ေရးလိုက္တယ္။

Wednesday, March 24, 2010

Monday, March 8, 2010