ငါးကေလးေတြကို အစာေႂကြးသြားပါေနာ္..

သားသားရဲ႕ ပူးကေလးကို အစာေႂကြးသြားပါဗ်ာ..

Saturday, April 3, 2010

သားေမြးေန႔က အဖိုးလက္ေဆာင္
သားေမြးေန႔မွာ အဖိုးက ပံုဆြဲစာအုပ္ ၃ အုပ္၊ သားဖတ္ဖို႔ ပံုျပင္စာအုပ္ ၂ အုပ္ ၀ယ္ေပးတယ္။ သားက ပံုဆြဲစာအုပ္ကို ရတာနဲ႔ တေန႔ထဲ အမ်ားႀကီး ပံုေတြအမ်ားႀကီး ေရးလိုက္တယ္။