ငါးကေလးေတြကို အစာေႂကြးသြားပါေနာ္..

သားသားရဲ႕ ပူးကေလးကို အစာေႂကြးသြားပါဗ်ာ..

Saturday, July 24, 2010

သားရဲ႔ ေက်ာင္း project ဒီႏွစ္ (၂၀၁၀ မွာ သားက 1st Grade)

သားေက်ာင္းမွာ ေရးတဲ့ပံုေတြ ေက်ာင္းပိတ္ေတာ့ ဆရာမက ျပန္ေပးလိုက္တာ- အဖိုးက သားကို တင္ေပးတာ