ငါးကေလးေတြကို အစာေႂကြးသြားပါေနာ္..

သားသားရဲ႕ ပူးကေလးကို အစာေႂကြးသြားပါဗ်ာ..

Friday, May 22, 2009

သား ယူလာတဲ့ ၾကက္ကေလး


တား(သား)မွာ ကင္ညာ (ကင္မရာ) မခ်ိ႐ို႔ (မ႐ွိလို႔) တား ၾကက္ကိုၾကည့္ၿပီး ခၽြဲ႐ိုက္ (ဆြဲလိုက္) တယ္။