ငါးကေလးေတြကို အစာေႂကြးသြားပါေနာ္..

သားသားရဲ႕ ပူးကေလးကို အစာေႂကြးသြားပါဗ်ာ..

Friday, June 24, 2011

မမဇြန္ graduation


မမဇြန္တို႔ေက်ာင္းမွာ ေဖႀကီးရယ္၊ ေမႀကီးရယ္၊ မမဖီရယ္၊ မမဇြန္ရယ္၊ သားရယ္။
ဒီႏွစ္ မမဇြန္က straight A ရလို႔ ဖိုးဖိုးက A တခု $5 နဲ႔ $35 plus bonus $5, $40 ေပးတယ္။ သားကေတာ့ A တလံုးပဲရတယ္။

No comments:

Post a Comment